บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณภ์ จำกัด

สร้างสะพานให้วัดขุนทราย จังหวัดอยุธยา

สร้างสะพานให้วัดขุนทราย จังหวัดอยุธยา

บทความ

โครงสร้างของกล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษที่มีคุณลักษณะแข็งแรงมาก นิยมใช้ในการขนส่งสินค้า 

กล่องกระดาษมีประโยชน์อย่างไร การเลือกใช้กล่องกระดาษถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบัน