บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณภ์ จำกัด

Articles

โครงสร้างของกล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษที่มีคุณลักษณะแข็งแรงมาก นิยมใช้ในการขนส่งสินค้า 

กล่องกระดาษมีประโยชน์อย่างไร การเลือกใช้กล่องกระดาษถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบัน
มารู้จักกล่องกระดาษ...สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติจึงสำคัญต่อลูกค้าคุณ ใครที่กำลังมองหาไอเดียบรรจุภัณฑ์ ใส่อาหารสำหรับธุรกิจ หรือกำลังมองหา...

PJPACKAGE has built abridge at Khun Sine temple at Ayuttaya. PJPACKAGE has built abridge at Khun Sine temple at Ayuttaya.