บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณภ์ จำกัด

PJPACKAGE has built abridge at Khun Sine temple at Ayuttaya.

PJPACKAGE has built abridge at Khun Sine temple at Ayuttaya.

บทความ

กล่องกระดาษมีประโยชน์อย่างไร การเลือกใช้กล่องกระดาษถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบัน
โครงสร้างของกล่องกระดาษลูกฟูก

กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษที่มีคุณลักษณะแข็งแรงมาก นิยมใช้ในการขนส่งสินค้า