ข่าว

จิตอาสาสอนหนังสือเด็กๆ

จิตอาสาสอนหนังสือเด็กๆ

บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณฑ์ ส่งตัวแทนไปสอนหนังสือให้กับเด็กๆ...

ร่วมทำบุญวัดเขาสุกริม จังหวัดจันทบุรี

ร่วมทำบุญวัดเขาสุกริม จังหวัดจันทบุรี

บริษัทพี.เจ. บรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้เดินทางไปทำบุญร่วมกับพนักงานทุกคน...