ร่วมทำบุญและบริจาคสิ่งของให้กับวัดพระบาทน้ำพุ

ร่วมทำบุญและบริจาคสิ่งของให้กับวัดพระบาทน้ำพุ

บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณฑ์ ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคสิ่งของต่างๆให้กับผู้ที่ติดโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อนให้พวกเขาเหล่านั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขในการชีวิต