บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณภ์ จำกัด

ร่วมทำบุญและบริจาคสิ่งของให้กับพระบาทน้ำพุ

29 มกราคม 2563

ร่วมทำบุญและบริจาคสิ่งของให้กับวัดพระบาทน้ำพุ


บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณฑ์ ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคสิ่งของต่างๆให้กับผู้ที่ติดโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขในการชีวิต

ข่าวสารและกิจกรรม