บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณฑ์ จำกัด

เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2543 ดำเนินธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์มาเป็นเวลากว่า 15 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตกล่องทุกรูปแบบ ทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกภายใต้การบริหารงานของคุณ กิตติวัฒน์ อัครพิพิธภิญโญ และ คุณจารุพรรณ์ อัครพิพิธภิญโญ และคณะผู้บริหาร


เราได้ให้ความสำคัญและทุ่มเทกับขบวนการผลิตในทุกๆขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย วัตถุดิบที่มีคุณภาพ บุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานมาอย่างเชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าของเราได้สินค้าที่มี มาตรฐานสูงสุดบนรากฐานของราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้เราพร้อมที่จะบริการด้านอื่นๆ การจัดจำหน่าย และจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และทันต่อความต้องการ
มีสถานที่ตั้ง เลขที่ 467 หมู่ 10 ถนนคู่สร้าง ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

บริการของเรา 
บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณฑ์ จำกัด ผู้ผลิตกล่องทุกรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า เราให้ความสำคัญทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ได้มาตราฐาน ทั้งในเรื่องของความคงทน แข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักได้ทุกขนาด รวมทั้งความสวยงามของงานพิมพ์ บนรากฐานราคาที่เหมาะสม