บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณภ์ จำกัด

กล่องบรรจุสีกระป๋อง

กล่องบรรจุสีกระป๋อง กระดาษ 3 ชั้น พิมพ์ 2 สี