บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณภ์ จำกัด

กล่องบิ๊กเบน

กล่องบิ๊กเบน กล่องรูปแบบมาตรฐาน ใส่สินค้าประเภทกระป๋องสี มีความคงทนแข็งแรง เหมาะกับการขนส่งและขนย้ายสินค้า