บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณภ์ จำกัด

กล่องผลไม้

กล่องผลไม้ + แผ่นกั้น กล่องผลไม้เป็นกล่องที่ต้องใช้เกรดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นบรรจุมะพร้าว ทุเรียน ส้ม และ อื่นๆ โดยทางเราต้องคัดสรรเกรดกระดาษที่ผลิตมาเพื่อใส่สินค้าประเภทนี้โดยเฉพาะ ซึ่งต้องเป็นเกรดที่ปลอดภัย และมีคุณภาพ