บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณภ์ จำกัด

กล่องเลมอนคลีน

กล่องเลมอนคลีน | เกรดกระดาษ 125KA/M 3 ชั้น พิมพ์ 2 สี