บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณภ์ จำกัด

กล่องใส่อะไหล่เครื่องยนต์

กล่องใส่อะไหล่เครื่องยนต์ กล่องมีความแข็งแรง สวยงาม ขึ้นรูปกล่องสะดวก เป็นที่นิยมใช้