บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณภ์ จำกัด

กล่องไปรษณีย์ ไซส์ B

กล่องไปรษณีย์ ไซส์ B

ราคา 2.95 บาท

ขนาด 17 x 25 x 9 เซนติเมตร