บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณภ์ จำกัด

สร้างสะพานให้วัดขุนทราย จังหวัดอยุธยา

29 มกราคม 2563

สร้างสะพานให้วัดขุนทราย จังหวัดอยุธยา


บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณฑ์ จำกัดเป็นประธานในการสร้างสะพานให้กับวัดขุนทราย จังหวัดอยุธยา เพื่อให้ผู้ที่มาทำบุญเดินทางมาที่วัดได้สะดวกยิ่งขึ้น

ข่าวสารและกิจกรรม