บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณภ์ จำกัด

ร่วมทำบุญวัดเขาสุกริม จังหวัดจันทบุรี

29 มกราคม 2563

ร่วมทำบุญวัดเขาสุกริม จังหวัดจันทบุรี


บริษัทพี.เจ. บรรจุภัณฑ์ จำกัด ได้เดินทางไปทำบุญร่วมกับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการสร้างความสนิทสนม ปรองดอง ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง นอกจากนั้นยังได้มีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆให้กับวัดอีกด้วย

ข่าวสารและกิจกรรม

บริจาคข้าวสารและอาหาร

บริจาคข้าวสารและอาหารที่ศูนย์คนพิการพระประแดง เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขของผู้คนที่น่ารักเหล่านี้

บริจาคข้าวสารและอาหาร

บริจาคข้าวสารและอาหารที่ศูนย์คนพิการพระประแดง เพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขของผู้คนที่น่ารักเหล่านี้