บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณภ์ จำกัด

การสั่งซื้อและชำระเงิน

*** หากท่านได้ทำการชำระแล้ว กรุณาโทร , อีเมล์ , แฟกซ์ หรือไลน์ สลิปโอนเงิน พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ เช็คสั่งจ่าย เครดิต 30 วัน และ 60 วัน ***