บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณภ์ จำกัด

กล่องไปรษณีย์ ไซส์ 0

กล่องไปรษณีย์ ไซส์ 0 จำหน่ายในราคา 1.70 บาท

กล่องไปรษณีย์ ขนาด 0 คุณภาพสูงราคาโรงงานถูกแน่นอน 100% ใช้ในการบรรจุเอกสาร อุปกรณ์ สิ่งของ หรืออาหารแห้ง เพื่อนำส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งทั่วๆ ไป