บริษัท พี.เจ. บรรจุภัณภ์ จำกัด

กล่องไปรษณีย์ ไซส์ 2B

กล่องไปรษณีย์ ไซส์ 2B จำหน่ายในราคา 4.25 บาท